Jaroslav ZMEKO

     
   


ISO 9001:2000

 

 

 

ISO 9001:2000

Spoločnosť  V&Z Metal-ex, Jaroslav Zmeko sa rozhodla, že bude pracovať podľa noriem vyžadujúcich stále dodržiavanie kvality. Úspešným absolvovaním certifikačného autditu firma prezentuje zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s medzinárodne uznávanou normou radu ISO 9001:2000.

Certifikáciu systému manažérstva kvality v spoločnosti vykonala renomovaná spoločnosť SGS Slovakia spol.s.r.o. dňa 30. novembra 2005.

Úspešné zavedenie v spoločnosti V&Z Metal-ex, Jaroslav Zmeko znamená jednoznačne identifikované, jasne popísané a dôsledne sledované procesy vo firme. Systém je zavedený vo vzájomných väzbách a informačných tokoch medzi jednotlivými odbornými činnosťamiv rámci organizačnej štruktúry spoločnosti a umožňuje včas identifikovať nezhody v celom reťazci firemných procesov.Zákazník tak získava istotu, že dostane vždy rovnaký produkt v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite.

Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka pre nasledujúci rozsah výrobkov a služieb:

- VÝROBA STROJNÝCH DIELCOV

- MONTÁŽNYCH SKUPÍN

- MONTÁŽNYCH SKUPÍN A ZARIADENÍ

- TVÁRNIACICH PRÍPRAVKOV

- NÁRADIA

- FORIEM A KOKÍL