Jaroslav ZMEKO

     
   

 

 

Profil Firmy


Profil Firmy

V&Z METAL-EX - Jaroslav Zmeko je kvalifikovaným subjektom na vykonávanie činností v oblastiach obchodných a kovoobrábania, výroba nových súčiastok frézovaním, sústružením, brúsením naplocho i guľato, elektroiskrovým obrábaním, výrobou foriem, zápustiek, zámočníckymi prácami, presným vŕtaním, ako i renováciou poškodených súčiastok a výrobou menšich celkov a podskupín podľa dokumentácie vlastnej, alebo dodanej zákazníkom.

Základ spoločnosti predstavujú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasto vývoja a realizácie jednoúčelových strojov, náhradných dielcov, lisovacích, strihacích a ohýbacích prípravkov.