Jaroslav ZMEKO

     
   

 

 

Technologické možnosti

 


 

 

 

Technologické možnosti

 

- opracovanie strojových súčiastok na hrotových sústruhoch typu : SV 18RA, SN 50

- opracovanie strojových dielcov na frézach FN 22, FNGJ32, FNG40, CNC

- opracovanie na CNC sústruhu PUMA DAEWOO 240

- opracovanie rotačných dielcov na brúske BU 28

- opracovanie rovinných plôch na búske do rozmerov 600x250 - BPH 20

- brúsenie nástrojov a náradia na brúske TACCHELLA MACCHINE 4AM

- práce na elektroiskrovej hĺbičke AGIE ACTSPARK SP1

- meracie zariadenie - lineárny výškomer LH 600 B MITUTOYO 2D

- delenie materiálu pásovou pilou PEGAS

- pieskovanie súčiastok 600x500x400

- výrobná plocha 500m2

- počet zamestnancov 12