Mapa prístupu . 

 
 

 

 

 

 

                                 V prípade problémov s orientáciou volajte 0910 / 713 923.